Langetjønn reguleringbestemmelser oppdatert

 

 NÅ: Mulighet for 5,5 meter mønehøyde. 
   

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Visninger hyttetomter:

 

03.05.22 kl 20:00 på Teams